Prezentace firmy Pedikom
Noha a jej?nemoci
Vy筫t鴈n?nohou
Zastoupen?firmy
Pedikom Czech - po桧ta鑟v?vy筫t鴈n?zat砭en?chodidla, zdravotn?pom鵦ka, ortopedick?vlo緆a, nemoci nohou, nemoci chodidel

Pedikom Czech Pedikom MFB award

Korekce dynamiky

dr醜a s韑y, 鷓rava n峁lapu chodidel趌oha korekce spo桧v?v usm靣n靚?dr醜y s韑y spr醰n韒 sm靣em.
Dr醜a kter?m?norm醠n?pr鵥靐 , dok峋e vyvinout pomoc?korek鑞?p醟y kter?funguje jako kl韓 takovou s韑u,kter?donut?klenbu vr醫it se do p鵹odn?pozice.

Plat?zde d鵯e緄t?z醩ada:tyto korek鑞?p醟y nepln?funkci podep韗醤?ale zast醰aj?p鴈dev鬼m funkci koriguj韈?dynamiku chodidla p鴌 zat砭en?

korekce dynamiky, individu醠n?vlo緆aTuto korekci lze dos醜nout takov齧 uspod醤韒 korek鑞韈h modul?odpov韉aj韈韈h velikost?na individu醠n?vlo綾e,kter?v kone鑞閙 d鵶ledku vytvo r齢u ,v n砭 se dr醜a s韑y usm靣n?do norm醠u,ppadn?do sm靣u norm醠u bl韟k閙u.