Prezentace firmy Pedikom
Noha a její nemoci
Vyąetření nohou
Zastoupení firmy
Pedikom Czech - počítačové vyąetření zatíľení chodidla, zdravotní pomůcka, ortopedická vloľka, nemoci nohou, nemoci chodidel

Pedikom Czech Pedikom MFB award

Odborní lékařská kontrola

Dosaľené výsledky související s noąením speciálních ortopedických vloľek lze pomocí této metody objektivně zhodnotit a zkontrolovat.Po ročním,případně půlročním noąení vloľek se můľe vyhotovit nový tlakový snímek.Jeho porovnávání s původním snímkem,případně s daląími předcházejícími snímky slouľí jako základ pro vyhodnocení dosaľených změn.