skip to Main Content

Chodidlo je mistrovským dílem. Tvoří jej 26 kostí. Obepínají je silné vazy a krátké malé svaly v podobě pláště. Ty zajišťují jejich nosnost a ochraňují jejich klenutost.

K tomu, aby kdokoliv správně pochopil nedozírné množství stížností na bolesti nohou, různé formy nemocí, které jsou nejčastěji zapříčiněny poruchou statiky, měl by se podívat na stavbu nohy. Ze všech částí těla to byly právě nohy, které byly nejvíce potrestány za to, že se člověk na ně během evoluce postavil. Zpočátku byly nohy v historii vývoje v plazivé poloze. Z nich se poté proměnily v nohy stojící.

Současně tatáž konstrukce, tj.konstrukce příční a podélní klenby se stává hlavním opěrným bodem pro nohu stojící. Na její někdejší šikovnost poukazuje také fakt, že osoby, které z různých důvodů přišly o své ruce se po čase naučí svými nohami malovat, vařit, telefonovat. Noha dnešního člověka je již pouhou karikaturou ideální nohy. Důvody jsou různé. Nošením nevhodné obuvi v dětství počínaje, nadváhou a mnohými dalšími příčinami konče. (Hohmann)

Klenba

Stavěna z mnoha kostí, šlachy a vazy spojená konstrukce zajišťuje nohám jednak flexibilitu a jednak utváří charakteristické klenby. Ty slouží k nošení váhy těla a k odvádění a odchýlení silového pole.

Picture3

Svaly

Svaly nohou zařazujeme do dvou hlavních skupin. Vlastní svaly jsou svaly silné, které v několika vrstvách obalují kosti nohou. Jejich funkce spočívá vedle zajištění pohybu nohou také v udržení klenb, napínání kůže a v podepírání chodidla.

Jedna část silných svalů splňují funkci napínačů nohy, tj. nohu a prsty napínají směrem vzhůru. Ohýbače ohýbají nohu směrem k chodidlu. V pozici stojné zdvíhají tělo. Některé ze svalů zajišťují pohyb pouze prstů,  jiné zase hýbou celou nohou.

Žíly a nervy

Tibiální nerv je hlavním nervem zabezpečujícím pohyb a cit. Vstupuje do chodidla nohy shora tak, že vede vzadu za vnitřním hrbolem kotníku, tedy přes střední kotník.

Hlavní zásobení krví zabezpečuje arterie (zadní holenní tepna). Probíhá těsně za nervem. Velký tibiální nerv napíná nohu a zvedá ji ze země. Achillova šlacha je společnou šlachou pro zadní ohýbače nohou. Tím, že ohýbá nohy, nadzvedá se pata. Je nejdůležitějším prvkem chůze.

Pohyb nohou

Pohyby se provádějí pomocí kloubů. Nejdůležitějším je kloub mezi holení a talusem. Pohyby dle jejich směru se dělí na dorsalflex (napnutí), plantarflex (ohýbání), supinace (přiblížení směrem dovnitř) a pronace (pohyb směrem ven). Čtyři základní pohyby nohou zajišťuje propojení různých svalových skupin.

Funkce

Pohyb nohy má dva důležité úkoly:

1) přizpůsobit se povrchu během stání a chůze (mobile adapter)
2) zvednout a udržet tělo (rigid level)

V takzvané poloze mobile adapter jsou klouby nohy otevřené a uvolněné. Subtalaris, dolní zánártní kloub, je otevřený a noha je v pronaci. Noha je flexibilní. Supinace uzavře kloub, svaly nohy se napnou, noha se fixuje a zvedání se uskuteční přes Achillovu šlachu. To je funkce rigid lever.

1. fáze: dotek paty – supinace

Když se pata dotkne terénu, nastane mírná supinace a poté silná pronace. Nejlépe je to vidět při běhu, při kterém je patní kloub uvolněný, otevřený.

2. fáze: zatížení – pronace

V okamžiku doteku terénu noha zůstává v uvolněné pozici. Tím získává schopnost neutralizace sil a možnost přizpůsobení se terénu

3. fáze: zatížení – pozice

Kloub se před vykročením napne a noha se dostává z neutrální polohy do polohy supinace

4. fáze: nadzvednutí – supinace

Tato fáze vyvolá nadzvednutí těla,kloub se uzavře a noha se dostává do polohy supinace

Dráha síly

Při chůzi nejvýše zatížené oblasti tvoří linii, kterou nazýváme „dráhou síly“.
U zdravé nohy má tato dráha tvar „S“. Začíná u vnitřního kotníku v oblasti metatarsálních kostí. Stáčí se dovnitř a rozdvojuje se směrem k palci a malíčku.

Normální průběh dráhy síly

Když směr dráhy síly vybočuje z normálu,způsobuje deformaci a problémy nohou.

normální - plochá noha - puchýř
Back To Top