skip to Main Content

Zpravidla se jedná o vrozenou deformaci nohy, při které se střed chodidla nedotýká terénu vůbec nebo jen zčásti. Následně se vahou těla zatěžuje přední část chodidla a pata. Mohou se přidružit mozoly a haluxy.

Symptomy
Počítačovým vyšetřením lze s jistotou zjistit:

  • ztvrdnutou kůži pod I. – V. metatarsální kostí následkem silného tlaku
  • bolesti a přecitlivělost v oblasti kleneb
  • následkem zhoršené stability nohou předpokládané časté úrazy kotníků
Back To Top