skip to Main Content

Mezi vnějším kotníkem a nohou je velice silný úponový systém, který se napíná v supinaci. Při zátěži působí na nohy převážně supinační síly. Z toho důvodu se úraz charakteristicky týká především vnějšího kotníku, který se při takových úrazech velice často i ulomí. Je velice časté také izolované přetržení šlachy. Mnohdy se nerozpozná a důsledkem toho je kloubní labillita.

Ošetření

Čerstvý úraz vyžaduje chirurgický zákrok, operaci, a/nebo 6 týdnů fixace v sádře. Kloubní labilita je u pacientů častým problémem. Vhodná obuv pevně držící kotník, případně použití speciálních pomůcek, je opodstatněná a doporučovaná.

V případě úrazu úponu kotníku a laterální instability se vnější kotník může otevřít a noha se může vytočit z kotníkové vidlice.

Back To Top