skip to Main Content

Silná fascie se táhne mezi patní kostí a nártem. Vykonává práci tětivy, která se při zátěži pružně napíná. Zmírní se tím zatížení a současně podchytí váha těla. Fascie společně s Achillovou šlachou fungují jako kloubový mechanizmus. Jejich kloubem je kost patní. Proto všechny zátěže, jedná-li se o přetížení fascie nebo o přepínání Achillovy šlachy silně odrazí na stavu patní kosti. Bolest v oblasti paty teda vzniká mechanickým přetížením úponů a svalů,špatným obutím nebo vadným postavením nohy.

Může být vyvolána také vytvářením ostruhy. Jedná se o kostní trn, který vyrůstá z patní kosti. Vzniká jako kompenzační mechanizmus organizmu na přetížení, teda na přetížení úponů k patní kosti. Její přítomnost potvrzuje také rentgenový snímek. V případě ploché nohy úpony v chodidle vyvíjí tlak na patní kost, tudíž se vytvoří zánět okostice. Při obtížích trvalého charakteru se vytvoří kostní trn. Napínání úponů chodidla a jejich následovní zánětlivý proces nazýváme Plantaris fasciitis.

Léčba

Léčba patní ostruhy a zánětu okostice spočívá v naprostém zamezení zátěže. Je velice důležité pochopit, že ostruha je pouze druhořadý jev, který se vytvoří díky přepínání úponů. Když se již utvořila, doporučí se nošení vložky s otvorem na místě bolesti. Tím se uleví okostici v jejím okolí. V případě zánětu se doporučují zábaly, odpočinek a léky proti bolestem a zánětům.

Back To Top