skip to Main Content

Přílišné napínání Achillovy šlachy vzniká (podobně jako je to u patní fascie) v důsledku poklesu kotníku, anebo v případě ploché nohy. Většinou se jedná o problém sportovců, běžců. Neustálé napínání způsobuje degeneraci šlachy. V některých případech dojde během rychlého pohybu k přetržení šlachy a k okamžité neschopnosti chůze. Ze stejných důvodů se objevuje tzv. patní bursitis, což je bolestivý, zánětlivý vak v oblasti paty poblíž Achillovy šlachy.

Příznaky

Bolesti v horních partiích paty a podél šlachy.

Léčba

Princip spočívá v naprosté eliminaci zátěže, což znamená nadzvednutí paty. Akutní přetržení šlachy vyžaduje chirurgický zákrok a dlouhodobou fixaci v sádře.

Konstrukce vložky

Back To Top