skip to Main Content

Je to deformace, která se vyskytuje velice často a mnoha lidem již značně ztrpčila život. Palec je zahnutý směrem dovnitř, tj. směrem k ostatním prstům.

Jeho vznik

Je nejčastější a nejzávažnější deformací přední části chodidla. Nemoc začíná tím, že příčná klenba klesne a chodidlo se rozprostře (rozšlápnutá noha). Palec na noze se stáčí směrem k vnější straně, první metatarzální kost se otáčí směrem ke straně vnitřní a vzájemně tvoří úhel, který může dosáhnout i 90°. I. a II. kost metatarzální se od sebe oddálí. Silné šlachy, které jsou upnuty na druhém prstovém článku palce se nezkrátí. Kloub palce je jakoby přelomen a stahován vnitřním směrem. Při výraznějších deformacích palec tlačí na sousední druhý prst a vlastně sklouzne pod anebo přes něj. Vzniká Hallux superductus. Tím, že II. prst uvolní palci místo, deformuje se do tvaru kladívka a vzniká kladívkový prst.

Příznaky a stížnosti

Na mediální straně hlavičky první nártní kosti se utváří – prominuje kostní „výrůstek“ a na vrchu váček. Ta se zánětlivě mění následkem tlaku a dráždivého tření o obuv. Někdy začnou i hnisat. Zánět se může rozšířit do okolí na okostici. Taková noha je velice bolestivá i v době relativního klidu. Na chodidle se tvoří bolavé otlaky. Kromě toho palec rotuje kolem své osy směrem ven. Je tedy vbočený.

Prevence

Je velice důležité vědět, že tyto nemoci chodidel vznikají v důsledku klesání příčné klenby. Včasným nošením odpovídajících vložek lze předcházet a zabránit rozvinutí těchto nemocí.

Tlakový snímek

Zborcená klenba je příčinou toho, že se chodidlo o terén neopírá normálním způsobem ve třech, ale jenom ve dvou bodech. Celá váha těla spočívá pouze na III. metatarzální kosti (1) a na patě. Tento vratký postoj způsobuje předčasnou únavu svalů holeně a stehen.Lehkost a pružnost se z chůze vytrácí. Tento problém nejvíce zatěžuje sportovce. Noha se rozplácne a metatarzální kosti se od sebe vějířovitě oddálí. Palec se vtáčí dovnitř (3), protože ho dovnitř táhne silná šlacha, která je na něm uchycena. V místě, kde se palec ohýbá směrem dovnitř, se utváří hrbol (2), který nazýváme sukem – Hallux valgus.

Terapie

Dobrá vložka slouží preventivně a současně brání dalšímu zhoršování již vzniklých změn u takové nemoci jakou je Hallux valgus. Dlouhodobé nošení vložek může vést ke zdárné regeneraci klenby. Zanedbanou sukovitost lze korigovat pouze chirurgickým zákrokem. Po provedeném zákroku je nošení vložek takříkajíc povinné.

Back To Top