skip to Main Content

Noha se v průběhu evoluce ještě nepřizpůsobila zcela vynucenému způsobu vzpřímené chůze. Nezvládá trvalé zatížení. Její klenba se bortí. Podélní i příční klenby klesnou. Její vnitřní strana se dotýká terénu. Když se mokrou nohou postavíme na skálu, noha zanechává zřetelný otisk. Samozřejmě tuto zanechanou stopu můžeme mnohem důkladněji prostudovat pomocí počítačového zařízení. Je na něm dobře zřetelná kleslá příčná klenba (1). Silný tlak chodidla v tomto místě je znázorněn žlutou barvou.
Vektor síly těla byl posunut směrem do středu chodidla (2). Vnitřní kotník se vysunul, protože se bortí dovnitř. Tento obraz je znám také laické veřejnosti. Tím, že mizne klenba, vnitřní kotník nápadně vyčnívá. Noha ztrácí svoji eleganci a svou schopnost pružné chůze. Plochá noha se může vyvinout i v době, kdy dítě začíná chodit. (Nelze zaměnit její milou vypolstrovanou dětskou nožičku bez klenby s plochou nohou). Tato nemoc se může vyvinout v době rýchleho růstu: mezi 7-10 , případně 16-20 -tým rokem. Později v době klimaktéria. Pravděpodobně následkem hormonálních změn ztrácí ženské nohy schopnost odolávat zátěžím. Velice často se může vyvinout také v době těhotenství.

Příznaky ploché nohy

Zpočátku jsou bezvýznamné. Neurčitá palčivá bolest v chodidlech. Později se objeví bolesti, které se po delším stání nebo chození stávají nesnesitelné. Šíří se do celého chodidla a nártu, navíc vyzařují do svalů holeně, kolenou a stehen. Ba co víc, do svalů v bederní a křížové oblasti.
Tyto bolesti se po odpočinku zmírňují. Mezi typické stížnosti patří rychlá únava dolních končetin, ztrnulost kotníků a nohou. Velice častá je silná potivost nohou a časté jsou i problémy kůže. Člověk s plochou nohou působí těžkopádným dojmem.

Prevence

Většině nemocí lze předcházet. Totéž se může říci také v případě ploché nohy. Veliká odpovědnost rodičů v dětství: nestavět děti předčasně na nohy a nedělat dlouhé, unavující procházky. U dětí se zdravou kostrou a svalstvem dodržovat hlavní zásadu: nechat dítě, aby si naplnilo své přirozené nároky na pohyb. V žádném případě nezasahovat násilně do přirozeného vývoje organizmu. Velice důležitá je správná obuv. Nejsou vhodné sandále a botičky s měkkou podrážkou a bez podpatků. Vhodná obuv je taková, která sleduje tvar nártu, má koženou podrážku, případně jsou to vysoké šněrovací botky. Nezapomínejme, že plochá noha vzniká velice často i v pubertě. Například, když po ukončení základní školní docházky začnou pohodlí a školní lavici navyklé děti postávat jako učni celé dny u pracovního ponku.

Léčba

Pomocí vložek
Když se v dospělosti objeví příznaky, které poukazují na vznik ploché nohy, je nutno klenby podepřít vhodnou vložkou. Je-li vložka dobrá, váha těla spočívá na ní a tím se unavené šlachy zprostí břemena. Trvalé nošení této opory ukončí stížnosti ve většině případů.

Jiné metody
Krom nošení vložek jsou i jiné osvědčené metody, které působí preventivně. Zmírňují nepříjemné příznaky. Pomáhají předcházet zhoršení zdravotního stavu a dalšího klesání kleneb.

Prvním důležitým krokem je osvojení si správné chůze :
– nohy pokládáme rovnoběžně a nevytáčíme je ven. Zvýšenou pozornost věnovat tomu, aby se chodidlo kulilo obloukem mezi patou a palcem.
– při stání noha vždy odpočívá na vnější hraně. Nedovolme,aby se zbortil vnitřní kotník

Druhým krokem je cvičení nohou. Jejich cílem je napínání zkrácených vazů a posilování svalů.

Těžší formy ploché nohy

V této kapitole se uvádí nejmírnější, v současnosti však naštěstí nejčastěji se vyskytující forma nemoci. Těžší forma onemocnění se může vyvinout v kterémkoliv věku, případně se s ní člověk může také narodit. Tyto případy patří k těžkým úkolům ortopedie.

Back To Top