skip to Main Content

I když odborná literatura rozebírá jednotlivé nemoci nohou zvlášť, jsou souhrnně uvedeny v této části, jelikož jejich etiologie je shodná.

Deformace kloubu palce
Otlak
Kladívkové prsty
Bolesti v přední části nohy

Hlavní příčinou těchto nemocí je zborcení příčné klenby. Hlavička II. a III. metatarzální kosti dosedá na terén. V místě dosedu vzniká přetížení. Noha ztrácí stabilitu, protože se opírá ve 2 bodech místo na třech. Hallux valgus je odborný termín, který znamená oddálení I. kosti zánártní od nohy, čímž se dostává do pozice valgus. Vzhledem k tomu, že I. prst, tedy palec je fixován silnou šlachou, otáčí se automaticky směrem dovnitř. Palec se dostává do polohy varus. Dvě kůstky vytvoří špičku ve tvaru „V“. Na tom stejném místě se vytvoří bolestivý podkožní otlak.

  • Ošetření – pomocí vložek
  • Zásady konstrukce vložky – po provedeném počítačovém vyšetření
Back To Top