skip to Main Content

Je nemocí, která se vyskytuje poměrně často.

Podstata

Podstata spočívá v bolestivých zánětech nervů směřujících do prstů. Objevují se v místech, kde se nervy rozdělují a proto jsou bolesti a brnění zpravidla pociťovány mezi dvěma sousedícími prsty.

Příčiny

Nejčastějšími příčinami jsou chronická traumata, zborcená klenba apod.

Ošetření

Nejdříve se provede ošetření pomocí vložky. Později přichází do úvahy také chirurgický zákrok, kterým se odstraní zanícená část.

Back To Top