skip to Main Content

Jedná se o problém, který vyvolává bolest a ztuhlost kloubu kotníku. Může se objevovat u všech věkových skupin. Většina případů osteochondritidy se obvykle objevuje po zranění kotníku. Následkem toho často vzniká zranění chrupavky. Také kost pod povrchem kloubu velice často rupne.

Příznaky

Nemoc lze předpokládat zejména v případech, kdy se v anamnéze pacienta uvádí úraz. Také když rentgen kotníku ukáže defekt nadpatní klenby. Pro určení plného rozsahu postižené oblasti může být zapotřebí snímkování Cat nebo MRI.

Léčba

Léčba OD závisí od úrazu, intenzity stížností, jakož i od toho, kdy došlo k odhalení problému. V akutním případě: sádrová fixace.

Chirurgická léčba
Obvykle zahrnuje odstranění volného fragmentu chrupavky a kosti z kloubu kotníku. Dále vytvoření malých, vrtaných otovorů v místě defektu. Vrtané otvory stimulují zaplnění oblasti novými cévami a tím se podpoří tvorba nové tkáně, která vyplní místa defektů. Léčba pomocí vložek: míň korekce, spíše stabilizování. Podložení talusu (nadpatní kosti) a podepření kotníku aby se zamezila pronace (vtáčení).

Léčba pomocí individuálních vložek

Back To Top